Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μπορείτε να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα σας είναι απαραίτητο να κάνετε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας “ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ”. Αν έχετε ήδη λογαριασμό εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης στη φόρμα εισόδου και επιλέξτε “Σύνδεση”.
  2. Μετά τη σύνδεση σας, θα πρέπει να επιλέξετε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και να συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (δείτε Εγχειρίδιο Χρήσης – Κεφάλαιο 3.2. “Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης”).
  3. Να ολοκληρώσετε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτηση σας και να την εκτυπώσετε.
  4. Να εκτυπώσετε το έντυπο Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης συμπληρωμένο με ακριβώς τα ίδια στοιχεία που έχετε ήδη εισάγει στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητα σας.
  5. Να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, όπως τα περιγράφεται στο έντυπο ΑΤ.11 και στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας σας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) το έντυπο ΑΤ.11 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (EXCEL αρχείο), β) την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας (PDF αρχείο), γ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών σας, παρακαλούμε όπως όλα τα έγγραφα αποσταλούν σε μέγεθος Α4.

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο που παραλαμβάνεται από την υπηρεσία ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο 3, Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10