Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μπορείτε να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα σας είναι απαραίτητο να κάνετε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας “Εγγραφή χρήστη”. Αν έχετε ήδη λογαριασμό εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβαση σας στη φόρμα εισόδου και επιλέξτε “Σύνδεση”.
  2. Μετά τη σύνδεση σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα αίτησης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (δείτε Εγχειρίδιο Χρήσης – Κεφάλαιο 3.2. “Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης”).
  3. Να ολοκληρώσετε την υποβολή της ηλεκτρονική αίτηση σας και να την εκτυπώσετε.
  4. Να εκτυπώσετε το έντυπο Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που έχετε ήδη εισάγει στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητα σας.
  5. Να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, όπως τα περιγράφεται στο έντυπο ΑΤ.11 και στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας σας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: α) συμπληρωμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας, β) το έντυπο ΑΤ.11 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, γ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών σας, παρακαλούμε όπως όλα τα έγγραφα αποσταλούν σε μέγεθος Α4.

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο που παραλαμβάνεται από την υπηρεσία ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10