Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μπορείτε να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα σας είναι απαραίτητο να κάνετε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας “ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ”. Αν έχετε ήδη λογαριασμό εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης στη φόρμα εισόδου και επιλέξτε “Σύνδεση”.
  2. Μετά τη σύνδεση σας, θα πρέπει να επιλέξετε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και να συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (δείτε Εγχειρίδιο Χρήσης – Κεφάλαιο 3.2. “Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης”).
  3. Να ολοκληρώσετε την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτηση σας και να την εκτυπώσετε.
  4. Να εκτυπώσετε την Έντυπη Αίτηση συμπληρωμένη με ακριβώς τα ίδια στοιχεία που έχετε ήδη εισάγει και στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητα σας (δείτε τις οδηγίες όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδ. Ενδ. για την οποία υποβάλλεται τα δικαιολογητικά σας).
  5. Να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, όπως τα περιγράφεται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας σας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) την Έντυπη Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, β) την εκτυπωμένη μορφή της Ηλεκτρονικής Αίτησης υποψηφιότητας, γ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών σας, παρακαλούμε όπως όλα τα έγγραφα αποσταλούν σε μέγεθος Α4.

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο που παραλαμβάνεται από την υπηρεσία ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο 3, Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
1ος όροφος του Κτιρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10